Лъчетерапия при рак на ректумаПри Рак на Дебело Черво

Лъчетерапия при Рак на Ректума

Роля на лъчетерапията при рак на ректума Основната цел на лъчетерапия при Рак на ректума е да предотврати локални рецидиви. За разлика от туморите на останалата част на дебелото черво, ракът на ректума често рецидивира много близо до първичното огнище …

Брахитерапия - Курс на лечение
Други

Курс на лечение

Курс на лечение е термин назоваващ периодът от първото ви лъчелечение до последното такова. Лекарите Лъчетерапевти търсят различни начини за коригиран …