Лъчетерапия при рак на ректума
  • 2

Роля на лъчетерапията при рак на ректума

Основната цел на лъчетерапия при Рак на ректума е да предотврати локални рецидиви. За разлика от туморите на останалата част на дебелото черво, ракът на ректума често рецидивира много близо до първичното огнище, обикновено в пространството пред сакрума. Тези рецидиви са изключително трудни за лекуване и като цяло много болезнени. Тъй като малък брой пациенти рецидивират само локално без никога да развият метастази, предотвратяването на рецидива всъщност им позволява да живеят по-дълго. Освен предотвратяване на локални рецидиви, предоперативната лъчетерапия обикновено намалява размера на тумора, което прави последващата операция по-лесна. В някои случаи, вместо да се изведе постоянна колостома (анус претер), намаляването на размера на тумора може да позволи двете части на червото да се съединят отново и да се избегне постоянната колостома. 

Рак на ректума / дебелото черво

Ректумът обхваща последните 15 сантиметра на дебелото черво. За разлика от карциномите на останалата част на дебелото черво, при рак на ректума лъчетерапията има много важна роля в радикалното лечение. В днешно време лъчетерапията трябва да бъде дадена предоперативно. Ако се наложи да дадем лъчетерапия след операцията, това означава, че сме изпуснали една много важна възможност в лечението – или от недоглеждане или понякога поради спешност на ситуацията. Изключително редки са случаите на рак на ректума, при който не се налага лъчетерапия. 

Лъчетерапия и дължина на курса на лечение 

Късият курс лъчетерапия се състои от 5 фракции лъчелечение (облъчвания), всеки ден по една, с продължителност около 15 мин. всяка, за една седмица, след което, заедно с хирурга, се планира хирургично лечение. Ролята на лъчетерапията е да предотврати локалните рецидиви. Обикновено се прави при средно напреднали тумори на ректума, когато операцията е показана. Предимство е краткостта на лечението и това, че страничните ефекти са минимални – ограничени до малко по-бавно заздравяване на оперативните рани. Това, което късият курс лъчетерапия прави, е да намали размера на тумора.

Дългият курс лъчетерапия е 5 седмици лъчелечение, всеки ден от понеделник до петък за около 15 минути. Обикновено се провежда в комбинация с химиотерапия (в таблетна форма). Освен че предотвратява локалните рецидиви, този подход позволява тумора да се свие, което улеснява последващата операция. Тя се отлага с 6-8 седмици след завършването на лъчелечението. През това време се постига максимално свиване на тумора.

Лъчелечението не убива туморните клетки на място, а уврежда тяхното ДНК. Туморните клетки ще загинат и туморът ще се свие, едва когато клетката започне да се дели, а за процеса на деление е необходима ДНК, която е увредена от лъчетерапията. Понякога ракът може да изчезне напълно след този курс лъчетерапия.

Тази редукция на размера на тумора може да доведе до избягване на постоянна колостома. Това обаче не прави операцията излишна – тя си остава най-важният компонент от лечението на рака на ректума. 

Лъчелечение при рак на ректума и нежелани реакции. 

• Обща уморяемост – като цяло пациентите се чувстват по-уморени. Кратък следобеден сън обикновено решава проблема. 

• Диария и ректален дискомфорт – обикновено в последната седмица на лъчелечението. Понякога, ако туморът е причинявал диария, тя може да изчезне с лъчелечението. 

• Парене при уриниране – пикочният мехур често получва малка доза лъчетерапия. Рядко това е истински проблем и ако се окаже такъв, трябва да проверим за инфекция на пикочния мехур 

• Зачервяване на кожата около ануса и обостряне на хемороиди (ако е имало такива) 

• Химиотерапията при дългия курс може също да причини леко гадене, отслабване на имунната система и понякога зачервяване и болки в ходилата и дланите на ръцете. 

Като цяло лъчетерапията за рак на ректума се понася много добре и страничните ефекти са лесно поносими.