Лъчелечение при Рак на Гърдата
  • 1

Рак на гърдата, диагноза, не присъда. 

Тази диагноза отдавна не е присъда, особено със скока в развитието на съвременните технологии в лъчелечението и фармацията. В България постигаме такива резултати по отношение на туморен контрол и преживяемост, за които преди 10 години не смеехме да мечтаем. Лечението на пациентките до голяма степен е персонализирано, това 100% се отнася за лъчелечението при пациентки с рак на млечната жлеза. Всяка от тях се лекува по индивидуален, персонализиран по нейното заболяване и анатомични особености, план. 

Лъчелечение при Рак на гърдата 

Според някои автори следоперативно лъчелечение е показано при 95% от пациентките. Необходимостта от лъчелечение зависи от стадия и вида на оперативното лечение. 

Лъчелечение при Лява и Дясна гърда 

Един от най-важните органи, които са застрашени от увреждане  при лъчелечение на гърдата е сърцето, което понякога е изложено на нежелано лъчево натоварване поради близостта до гръдната стена. Това е основен проблем в лъчелечението при рак на лявата гърда. Дозата в сърцето е право пропорционална на риска за развитие на исхемична болест на сърцето (ИБС), както и риска за причинена от ИБС смърт. Ето защо са необходими техники за лъчелечение, които да минимизират дозите в здравите тъкани и органи, без да се прави компромис с дозата в облъчваната зона. 

Лъчелечение с контролирано дишане при дълбоко поемане на въздух (DIBH)  

Понася добре от пациентките и намалява лъчевото натоварване на сърцето с  над  50%. В резултат на демонстрираните предимства техниката е възприета като рутинна практика в лечението на пациентки с карцином на млечната жлеза. Няма разлика в продължителността на лъчелечението при пациенти с левостранна и десностранна локализация. Като цяло престоят на пациента на апарата е около 10-12 минути. За много хора в думата “радиация” все още има нещо плашещо, въпреки че тя днес е много по-различна от лъчетерапията от преди 5 години в България и има много голяма разлика с тази от преди 10 години. Процедурите са значително щадящи и по-добре поносими. Лъчетерапията е много по-фокусирана в областта, която трябва да бъде лекувана.