Лъчетерапия при рак на маточната шийка
  • 2

Рак на шийката на матката 

При рак на маточната шийка лъчетерапията остава един от основните методи за лечение. На практика, единствено най-ранните стадии на рака на маточната шийка са подходящи за оперативно лечение. Инфилтрацията на тумора в параметриите (мекотъканните пространства около маточната шийка), както и тумори по-големи от 4 сантиметра е по-добре да се лекуват с първична радикална лъчетерапия. Предоперативна лъчетерапия, която понякога се използва в България, отдавна е изхвърлена от рутинната световна практика. 

Перкутанно Лъчелечение при Рак на маточната шийка 

Лъчетерапията за рак на маточната шийка обикновено се състои от курс лъчелечение, който продължава около 5 седмици, дневни облъчвания от понеделник до петък. Самата лъчетерапевтична сесия отнема от 15 до 20 минути. При това се облъчва маточната шийка, лимфните възли в таза и понякога лимфните възли на гърба на корема (така наречените парааортни лимфни възли). При този тип лъчелечение, радиацията идва вън от тялото, т.е. през кожата – и затова се нарича перкутанно лъчелечение. Изключително важно е заболяването да бъде стадирано преди започване на лъчелечението. Това обикновено се прави със СТ скен или ПЕТ-СТ скен на цяло тяло. Въз основа на данните от този скен се определя колко голяма трябва да бъде областта за облъчване. 

Брахитерапия при Рак на маточната шийка 

Перкутанното лъчелечение обикновено се последва от така наречената брахитерапия. При брахитерапията се използват специални катетри и апликатори, с които радиоактивен източник се въвежда в матката и лъчелечението се дава „отвътре“. Обикновено се правят 3 апликации през седмица, след завършването на курса перкутанно лъчелечение. Модерният подход е брахитерапията да се интегрира в курса перкутанно лъчелечение; за съжаление, в българските условия това е невъзможно, поради ограниченията на Националната Здравна Каса. Понякога въвеждането на апликаторите за брахитерапия не е възможно технически и тогава допълнителната доза, която би се дала чрез брахитерапия, се реализира с малки полета перкутанно лъчелечение. 

Комбинирано лечение при Рак на Шийката на Матката 

Като правило лъчелечението се комбинира с химиотерапия. Обикновено се използва лекарство наречено Цисплатина. Тя се дава веднъж седмично като венозна инфузия, докато трае перкутанното лъчелечение. 

Страничните ефекти от модерното лъчелечение са намалени до минимум. Независимо от това, някои от тях са възможни. Най-общо страничните ефекти се разделят на две големи групи – остри и хронични. 

Лъчелечение, странични ефекти 

Острите странични ефекти се явяват по време на самата лъчетерапия и в ранния пост-лъчетерапевтичен период. Те включват: обща уморяемост, отпадналост, парене при уриниране, понякога ректален дискомфорт и диария. В редки случаи пациентите могат да имат гадене, обичайно резултат на химиотерапията, която се дава заедно с лъчелечението. Като цяло, острата лъчетерапевтична реакция изчезва няколко седмици след приключване на лечението. Тази остра реакция е резултат от дразненето на тъканите, през които минават рентгеновите лъчи. 

Хроничните лъчетерапевтични реакции са повече резултат от увреждането на тъканите. Те са значително по-редки и настъпват месеци, а понякога и години след завършване на лъчетерапията. 

• Пациентите, които са лекувани с лъчетерапия, могат да имат промяна при изхождане по голяма нужда – диария или запек; понякога се появява усещането, че червото трябва да се изпразни много спешно. Всичко това може да се контролира с модерните медикаменти. 

• Уврежданията на пикочния мехур са много редки, но могат да се проявят със симптомите на хроничен цистит – обикновено парене при уриниране.  

• В зависимост от това колко е напреднал тумора, понякога след лъчетерапия може да се оформи фистула (отвор) между влагалището и пикочния мехур или между влагалището и правото черво. Това като правило налага хирургична корекция. 

• В редки случаи лъчетерапията може да доведе до отслабване на костите на сакрума, които могат да се счупят. Тези фрактури на сакрума се наричат „инсуфициентни фрактури“, имат тенденция да са много болезнени и се контролират трудно. 

• Лъчетерапията може да засегне тънкото черво. Това се случва рядко с модерните техники на лъчелечение, но може да се наложи операция за елиминиране на проблема.
 

Модерната лъчетерапия е свела всичко това до абсолютен минимум и огромната част от пациентите нямат никакви хронични странични ефекти от лъчетерапията.