МНТ България, се гордеем, че сме сред първите подписали етичните принципи в здравеопазването - EPiHC
 • 555

Ние, MNT Healthcare Services и МНТ България, се гордеем, че сме сред първите подписали етичните принципи в здравеопазването – EPiHC. Горещо вярваме в етичното и отговорно поведение в здравеопазването.

Следвайки неотлъчно основополагащата визия на д-р Шюкрю Бозлуолчай, ние се придържаме към силните етични принципи, планирайки и реализирайки нашия бизнес, като не спираме да служим на общността от 1990 г. насам.

 1. Спазване на законовите разпоредби
 2. Даване на положителен принос за обществото
 3. Насърчаване на висококачествени стандарти
 4. Правене на бизнес по отговорен начин
 5. Опазване на околната среда
 6. Защита на правата на пациента
 7. Защита на личните данни и отговорното им използване
 8. Предотвратяване на дискриминация и тормоз
 9. Защита и подкрепа на персонала
 10. Подпомагане на етичните практики и предотвратяване на вредата

10-те принципа на EPiHC  са, и ще продължават да бъдат водещи за нас.

Повече информация на www.epihc.org