Брахитерапия при Рак на Простатата
  • 1

Брахитерапия – същност 

Брахитерапията е метод на лечение на злокачествени заболявания, при който туморите се облъчват от вътре на вън. Това става, чрез въвеждане на източник на радиация в самият тумор, екстремно ескалираме дозата в самият тумор, като същевременно предпазваме от увреда критичните съседни структури. 

Брахитерапия при Рак на Простатата 

В началните стадии при Рак на Простатата, когато заболяването е локализирано, с нисък до умерен риск за метастазиране, брахитерапията се провежда като моно терапия, тоест като самостоятелна терапия, достатъчна за контролиране на заболяването. При по-напреднали случай, при локално авансирали тумори, Брахитерапията се използва в съчетание с външно облъчване, при което с нея допълваме дозата и я ескалираме над средната доза, която се постига само с външно облъчване. Това е „Златен стандарт“ доказал с проучвания ефективността на комбинацията от двата метода. 

Брахитерапия при рецидив на Рак на Простата 

Пациенти, след оперативно лечение на Рак на простата, при които заболяването се завръща и имат локален рецидив, имат опцията за високо дозова Брахитерапия, като възможност за спасително лечение. Пациенти, който се оперират в напреднал стадий на Рак на простатата, или са с висок риск за метастази, трябва да знаят, че подлежат на следоперативно Лъче- и Хормонолечение, тъй като това намалява риска от рецидив и метастазиране.  

Рак на Простатата, искайте винаги второ менние 

На пациенти с Рак на простата се препоръчва, след разговор със своя уролог, да се консултират и с Лъчетерапевт, преди да вземат окончателно решение за своето лечение.