Какво е

Брахитерапия?

Брахитерапия – същност

 

Брахитерапия се нарича метод на лечение на злокачествени заболявания, при който туморите се облъчват от вътре на вън. Това става, чрез въвеждане на източник на радиация в самият тумор, екстремно ескалираме дозата в самият тумор, като същевременно предпазваме от увреда критичните съседни структури. По този начин успяваме да реализираме дози над 100 Gy, което е немислимо при външно облъчване. 

Брахитерапия – развитие във времето

 

Брахитерапията е утвърден метод на лечение от десетилетия, който с развитието на технологиите получи своя Ренесанс, тъй като Лъчелечението и в частност Брахитерапията е базирана на образи и с подобряване на качеството на тези образи ние контролираме много по-добре лечебния процес и успяваме все по-безопасно да реализираме  желаната ефективна доза в туморния обем. 

 Основни направления на лечение

 

Основните направления при които използваме Брахитерапията са Рак на простата при мъжете, който е утвърден метод, с доказана ефективност и доказано подобряване на качеството на живот. При жени, най-често се ползва при гинекологични тумори, като Рак на маточната шийка. 

Брахитерапия с висока мощност на дозата

 

При нас се ползва това направление, което се нарича Брахитерапия с висока мощност на дозата, което представлява лечение с временен имплант, тоест в пациента не остава източник след приключването на процедурата. Лечението е удобно за пациента. Провежда се на няколко сеанса, през седмица до две седмицивсеки сеанс се провежда в рамките на деня, като не се налага по-специфична подготовка и последваща радиационна защита.  

Брахитерапия и Перкутанно Лъчелечение

 

При по-напреднали случаи, при пациенти, които са локално авансирали се прилага лечение, което е комбинация от Брахитерапия и Перкутанно Лъчелечение (външно облъчване), при което с Брахитерапията допълваме дозата и ескалираме до стойности, които са над средните, който се постигат само с външно облъчване. Това е „Златен стандарт“, доказан от проучвания, потвърждаващи ефективността от комбинацията на тези два метода. 

Брахитерапия при рецидиви

 

Пациенти, при които, след оперативно лечение, е открито завръщане на заболяването и съответно локален рецидив също имат като опция за спасително лечение Брахитерапия, поради тази причина ние съветваме тези пациенти, като например пациенти с Рак на Простата, да се посъветват и със своя Лъчетерапевт, след като преди това са разговаряли със лекуващият ги Хирург, за да може да се избере максимално ефективния подход при лечението им и комбинация на лечебните методи, като с това целим постигане на по-добра ефективност и по-добро качество на живот за пациента.


ЕТИКЕТИ: #Лъчелечение, #Лъчетерапия, #Онкология, #Рак, #Брахитерапия

ltx-parallax-layer