Информационен
Център

 • Лъчелечение
  Лъчелечението с външен лъч идва от линеен ускорител, който насочва лъчението към образуванието. Това е локално лечение, което означава, че третира определена част от тялото ви. Например, ако имате рак на белия дроб, ще имате облъчване само на гърдите, а не на цялото тяло.
 • Видове Лъчелечеие
  Най-общо лъчелечението се дели на Лъчелечение с външни източници, с вътрешни източници и Целенасочена радионуклидна терапия
 • Перкутанно Лъчелечение
  Лъчелечението с външен лъч идва от линеен ускорител, който насочва лъчението към образуванието. Това е локално лечение, което означава, че третира определена част от тялото ви. Например, ако имате рак на белия дроб, ще имате облъчване само на гърдите, а не на цялото тяло.
 • Брахитерапия
  Брахитерапията е метод на лечение на злокачествени заболявания, при който туморите се облъчват от вътре на вън. Това става, чрез въвеждане на източник на радиация в самия тумор, като същевременно предпазваме от увреда критичните съседни структури.

Контактна Форма