MNT Bulgaria

Кои сме ние ?

MNT България е създадена през 2017 г. от MNT Turkey, част от Bozlu Holding. 

MNT е първата частна компанияспециализирана в менажирането на начинания, свързани с Нуклеарната медицина. Началото е поставено през 1990 г. в Турция. MNT е лидер в областта на диагностиката и лечението на ракаизползвайки най-модерни технологии, приложени от висококвалифицирани екипи от лекари и здравни специалисти. Компанията отговаря за 50 Нуклеарно медицински центъра, 10 отделения по Лъчелечение и 3 онкологични центъра, намиращи се общо в 26 града на територията на Турция, както и центрове в БългарияРумъния и Молдова. 

Защо създадохме RADIOTHERAPY.BG

Целта на нашата уеб страница RADIOTHERAPY.BG е да предоставим актуална и подробна информация в областта на Лъчелечението / Лъчетерапията и Брахитерапията на български език, за да помогне на пациентите и техните близки да вземат най-доброто информирано решение относно това, кога, къде и как биха могли да се погрижат за своето здраве.


ЕТИКЕТИ: #Лъчелечение, #Лъчетерапия, #Рак, #Онкология, #Брахитерапия