д-р Калоян Йорданов
  • 1

Отговаря д-р Калоян Йорданов – Завеждащ Отделение по Лъчелечение и Радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Д-р Йорданов, какво е Радиохургия?

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда д-р Калоян Йорданов
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда д-р Калоян ЙордановРадиохургията е част от Лъчелечението. В последните години метода навлезе широко в клиничната практика. Използват се нов клас линейни ускорители за реализиране на висока доза йонизиращо лъчение в много малък обем, без да се облъчват съседните критични органи.

От къде идва частта „хирургия“ в самия термин?Този термин е наложен в следствие от това, че прецизността, както и крайния резултат след провеждане на Радиохирургия, е сравним с резултата от една хирургична интервенция, „Като изрязано със скалпел!“, казваше един от моите ментори. Има обаче една огромна разлика, ако трябва да бъде сравнено с оперативна интервенция, и тя е, че няма разрези, няма открити рани, няма шевове и следи, с две думи няма нищо инвазивно в този метод на лечение. Не е за пренебрегване и факта, че не е нужна анестезия (упойка), която допълнително натоварва организма на пациента.

Какво може да се лекува с Радиохирургия?В началото този метод се ползваше за лекуване на мозъчни тумори – първични и метастази. В последните години обаче Радиохирургия се прилага при всички локации, навсякъде в човешкото тяло, като първичен тумор или единични метастази в бял дроб, черен дроб, първичен тумор в панкреас, единична метастаза в лимфни възли или кости.

Има ли нежелани реакции или странични ефекти от Радиохирургията?Когато Радиохирургията е извършена по правилния начин, практически такива нежелани реакции и ефекти няма.

Какво е нужно, за да може един център по Лъчелечение да провежда Радиохирургични процедури?Процедурите изискват специална апаратура, както за самото облъчване, така и за изготвяне на дозиметричния план за Радиохирургията, но на първо място е специално обучения екип с достатъчно опит, който да проведе тази процедура, включващ Лъчетерапевт, Медицински Физици и Рентгенови Лаборанти.