Лъчелечение, какво представлява?
  • 1

Лъчелечение или лъчетерапия и защо е необходимо провеждане на лъчева терапия след премахване на тумор? 

Оперативното лечение не е достатъчно при лечение на тумори. Налага се комплексно лечение, част от което е и Лъчелечението. Чрез тази комбинация от лечебни подходи значително се намалява локалния рецидив, или повторното развитие на туморно образувание на мястото, от където е било премахнато веднъж, като по този начин се увеличва общата преживяемост на пациентите. 

Лъчелечение, какви лъчеви реакции могат да се очакват по време и след лъчелечение? 

Лъчевите реакции са две групи: 

  • Остри, който включват кожните лъчеви реакции. Те могат да бъдат локални зачервявания, както в редки случаи изгаряния. С цел намаляване на тези реакции и последствията от тях пациентите са под постоянен контрол от страна на лекар и на целия персонал, който се грижи за здравето му. При появата на подобни признаци се уведомява лекуващия лекар и се вземат мерки за коригиране на подхода или за намаляване на нежелана симптоматика. 
  • Късни лъчеви реакции, който са реакции на подлежащите под кожата органи и структури. 

Лъчелечение на Рак на Гърдата. 

Според една от прилаганите методики облъчването на сърцето по време на Лъчелечение на гърда се намалява до 10 пъти, като в резултат получавам по-голяма доза на мястото, което целим да облъчим и съответно да излекуваме, същевременно предпазвайки всички критични органи, който го заобикалят. 

Лъчелечение, етапи на лечение? 

Започва се с преглед при Лъчетерапевт, който на база на проведени изследвания определя подхода и продължителността на лечението. 

Следващата стъпка е провеждането на MRI сканиране, което е необходимо за продготовка на плана за лечение. 

Нанасят се маркети, който са ориентир, който служи да точното позициониране на пациета по време на облъчването. 

Изготвяне на дозиметричен план и проверка и потвърждаване от страна ан лекуващ лекар. 

Провеждане на същинското лечение. 

Лъчелечение, какво се усеща по време на облъчването? 

По време на самот облъчване няма никакво субективно усещане.  

Лъчелечение, страх от тесни пространства. 

Ако пациента има притеснения от тесни пространства трябва да предупреди персонала, поради спецификата на самия апатар, в който ще бъде проведено облъчването. Ще бъдат взети мерки пациента да се чувства комфортно и спокойно. 

Лъчелечение, сам в залата. 

По време на самото облъчване пациента е сам в залата, както при ренгенова снимка. През цялото време обаче, персонала има връзка и следи пациента, както през множество камери, така и с микрофони, така че във всеки един момент да може да се реагира при нужда.