Какво е

Перкутанно Лъчелечение?

Перкутанно Лъчелечение 

Лъчелечението с външен лъч идва от линеен ускорител, който насочва лъчението към образуванието. Това е локално лечение, което означава, че третира определена част от тялото ви. Например, ако имате рак на белия дроб, ще имате облъчване само на гърдите, а не на цялото тяло. 

Видове лъчение, използвано в лъчетерапията 

  • Фотони
  • Протони
  • Електрони

 

Фотони 

Повечето машини за лъчетерапия използват фотонни лъчи, които се използват също и по време на Рентгенографии, бидейки с различен итензитет. Фотонните лъчи могат да достигнат тумори дълбоко в тялото. Докато пътуват през тялото, фотонните лъчи разпръскват малки частици радиация по пътя си. Тези лъчи не спират, след като достигнат тумора, а преминават в нормална тъкан покрай него. 

Протони 

Протоните са частици с положителен заряд. Протонните лъчи също могат да достигнат тумори дълбоко в тялото. Протонните лъчи обаче не разпръскват лъчение по пътя си през тялото и те спират, след като достигнат тумора. Лекарите смятат, че протонните лъчи могат да намалят количеството нормална тъкан, която е изложена на радиация. Текат клинични изпитвания за сравняване на лъчева терапия с използване на протонни лъчи с тази на фотонни лъчи. Някои ракови центрове използват протонни лъчи в лъчева терапия, но високата цена и размерът на машините ограничават тяхната употреба. 

Електрони 

Електроните са частици с отрицателен заряд. Електронните лъчи не могат да пътуват много далеч през телесните тъкани. Следователно тяхното използване е ограничено до тумори по кожата или близо до повърхността на тялото. 


ЕТИКЕТИ: #Сцинтиграфия, #SPECT, #SPECT-CT, #ПЕТ скенер, #5 скенер, #5D скенер, #5Gскенер, #Нуклеарна Медицина, #Ендокринология, #Онкология, #Диагностика, #Рак, #Подготовка

ltx-parallax-layer