Лъчелечение и перманентно маркиране с татуировки
  • Други
  • от Radiotherapy.bg
  • февруари 15, 2021
  • 1

Лъчелечение и иновативни практики 

От Юни 2020 отделението по Лъчелечение и Радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е под супервизията на д-р Калоян Йорданов, който пренася дългогодишния си опит натрупан в „Онкологичен Институт на Южна Швейцария“ при лечението на пациентите в Аджибадем Сити Клиник Боница Токуда.  

Лъчелечение и прилагане на „Златни стандарти“ в България 

Едно от нововъведенията за отделението, което вече се прилага рутинно е перманентното маркиране на пациентите по време на компютър-томографската симулация. Използват се миниатюрни татуировки, вместо временни мастилени очертания. Това е „Златен стандарт“ в Лъчелечението в световен мащаб и допринася за повишаване на прецизността, повторяемостта, точността и ефективността при ежедневните лъчетерапевтични сеанси на пациента. 

Лъчелечение и залагане на по-високи стандарти за лечение 

Поставянето на перманентните маркери, заедно с наличната съвременна апаратура на най-високо ниво и отлично обучен екип допринася за качественото и безопасно лечение на пациентите на отделението по Лъчелечение и Радиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.