Какво е

Лъчелечение?

Лъчелечение – същност 

Лъчелечението е вид лечение локално лечение, при което се ползват рентгенови лъчи, много подобни на тези, с който се правят рентгенови снимки, като се разликата е тази, че се ползват много по-мощни източници и съответно пациента получава много по- високи дози. Това, което се прави е към мястото, на което се намира тумора се насочват рентгенови лъчи от различни ъгли, като в резултата на това, на самото място се освобождават свободни радикали, който в крайна сметка уврежда клетките, намиращи се в облъчваното поле. Лъчетерапията действа само върху полето, към което се насочват лъчите, без да засяга останалата част от тялото. 

Ракова клетка и здрава клетка – разлика

 

Разликата между туморните клетки и здравите клетки не е толкова в чувствителността към облъчването, а способността да се възстановяват. Туморните клетки се възстановяват много по-бавно след облъчване. За разлика от тях, здравите клетки се възстановяват много по-бързо след Лъчетерапия.  

Лъчелечение – обяснение

 

Разликата в способността за възстановяване на здравите и туморните клетки е причината Перкутанното Лъчелечение (външно облъчване) да бъде разделено на множество малки дози. Самото лечение се провежда веднъж на ден за около 20 дни, в зависимост от спецификата на тумора, състоянието на пациента и целта на провежданото лечение. В следствие на този продължителен процес, туморните клетки намиращи се на облъчваното място биват увредени, както и част от здравите клетки, но здравите клетки след това успяват да се възстановят, за разлика от туморните, който изчезват след лечението. 

Лъчетерапия след операция

 

Лъчетерапията може да бъде ползвана не само за лечение на тумори, а и в комбинация с хирургично лечение, тоест след премахване на тумора, като в тези случаи целта е предотвратяване на появата на рецидиви на същото място. 


ЕТИКЕТИ: #Лъчелечение, #Лъчетерапия, #Онкология #Рак, #Брахитерапия

ltx-parallax-layer

Лъчелечение
Брахитерапия

 • Лъчелечение
  Лъчелечението с външен лъч идва от линеен ускорител, който насочва лъчението към образуванието. Това е локално лечение, което означава, че третира определена част от тялото ви. Например, ако имате рак на белия дроб, ще имате облъчване само на гърдите, а не на цялото тяло.
 • Видове Лъчелечеие
  Най-общо лъчелечението се дели на Лъчелечение с външни източници, с вътрешни източници и Целенасочена радионуклидна терапия
 • Перкутанно Лъчелечение
  Лъчелечението с външен лъч идва от линеен ускорител, който насочва лъчението към образуванието. Това е локално лечение, което означава, че третира определена част от тялото ви. Например, ако имате рак на белия дроб, ще имате облъчване само на гърдите, а не на цялото тяло.
 • Брахитерапия
  Брахитерапията е метод на лечение на злокачествени заболявания, при който туморите се облъчват от вътре на вън. Това става, чрез въвеждане на източник на радиация в самия тумор, като същевременно предпазваме от увреда критичните съседни структури.