Какво е Рак?
  • 991

РАК – страшната диагноза 

Рак, митът 

Обратно на това, което повечето хора мислят, Ракът не е едно, единствено заболяване. Той е съвкупност от свързани заболявания. Общото между тези заболявания е, че в един момент някои от клетки започват да се делят, без да спират и да се разпространяват в околните тъкани. 

Рак, кой орган може да пострада? 

Ракът може да възникне почти навсякъде в човешкото тяло, състоящо се от трилиони клетки. Обикновено човешките клетки растат и се делят, за да образуват нови клетки, тъй като тялото се нуждае от тях. Когато клетките остареят или се повредят, те умират и новите клетки заемат тяхното място. 

Ракът, какво се променя в живота? 

При своето възникване обаче, ракът променя този подреден процес. Тъй като клетките стават все по-различни от това, което са в един здрав организъм, старите или повредени клетки оцеляват, въпреки, че са достигнали етап, в който трябва да бъдат заменени от така необходимите за организма нови клеткине. Тези допълнителни неумиращи клетки продължават да се делят, без да спират и могат да образуват израстъци, наречени тумори. 

Рак, винаги ли се образуват тумори? 

Много видове ракови клетки формират злокачествени образувания с разклични форми и обеми. За разлика от тях, при ракови заболявания на кръвта, като Левкемия например, обикновено не образуват тумори. 

Метастаза, какво е това? 

Раковите образувания са злокачествени, което означава, че могат да се разпространят или да нахлуят в близките тъкани. Освен това, докато тези тумори растат, някои ракови клетки могат да се откъснат и да се преместят до отдалечени места в тялото чрез кръвта или лимфната система и да образуват нови тумори далеч от първичния тумор. 

С какво се различават доброкачествените тумори? 

За разлика от злокачествените тумори, доброкачествените тумори не се разпространяват или нахлуват в близките тъкани. Те понякога обаче могат да бъдат доста големи. Когато бъдат отстранени, те обикновено не растат отново, докато при злокачествените тумори се наблюдава отново разтеж и разпространение, макар и не винаги. За разлика от повечето доброкачествени тумори другаде в тялото, доброкачествените мозъчни тумори могат да бъдат животозастрашаващи.