Брахитерапия - Курс на лечение
  • Други
  • от Radiotherapy.bg
  • декември 22, 2020
  • 949

Курс на лечение е термин назоваващ периодът от първото ви лъчелечение до последното такова. Лекарите Лъчетерапевти търсят различни начини за коригиране на дозата на облъчване или графика, за да достигнат общата доза облъчване по-бързо или да ограничат увреждането на здравите клетки. Различните начини за доставяне на общата доза радиация по време на един курс на лечение включват: 

• Ускорено фракциониране, което е лечение, прилагано в по-големи дневни или седмични дози, за да се намали броят на седмиците на лечение. 

• Хиперфракциониране, което е по-малка доза от обичайната дневна доза радиация, давана повече от веднъж на ден. 

• Хипофракциониране, което представлява по-големи дози, давани веднъж дневно или по-рядко, за да се намали броят на леченията.