Брахитерапия за лечение на рак
  • Други
  • от Radiotherapy.bg
  • декември 22, 2020
  • 1

Брахитерапия, същност 

Брахитерапията е вид лъчелечение, при която семена или капсули с радиоактивен източник се въвеждат временно в тялото или се имплантират в или близо до тумора. Брахитерапията е локално лечение и третира само определена част от тялото ви. Често се използва за лечение на рак на главата и шията, гърдата, шийката на матката, простатата и окото. 

Брахитерапия, въвеждане на източника 

При повечето видове брахитерапия източника на лъчението се поставят на място чрез катетър, който представлява малка, куха игла. Понякога се поставя на място чрез по-голямо устройство, наречено апликатор. Начинът, по който се прилага брахитерапията, зависи от типа на заболяването. 

Брахитерапия, източници 

Методите за провеждане на брахитерапия биват: 

• Интерстициална брахитерапия, при която източникът на лъчение се поставя в тумора. Тази техника се използва например за рак на простатата. 

• Интракавитална брахитерапия, при която източникът на лъчение се поставя в телесната кухина или кухината, създадена чрез операция. Например радиация може да бъде поставена във влагалището за лечение на рак на маточната шийка или ендометриума. 

• Еписклерална брахитерапия, при която източникът на лъчение е прикрепен към окото. Тази техника се използва за лечение на меланом на окото. 

Брахитерапия, процес 

След като катетърът или апликаторът е на мястото си, източникът на лъчение се поставя вътре в него. Източникът на лъчение може да се държи на място за няколко минути, в продължение на много дни или до края на живота ви. Колко дълго остава на място, зависи от вида на радиационния източник, видът заболяване, общо състояние на пациента т.н. 

Брахитерапия, видове 

Брахитераоия, импланти с ниска доза (LDR) 

При този вид брахитерапия източникът на лъчение остава на място от 1 до 7 дни. През това време е вероятно да сте в болницата. След като лечението приключи, Вашият лекар ще премахне източника на лъчение и катетъра или апликатора. 

Брахитерапия, импланти с висока доза (HDR) 

При този вид брахитерапия източникът на лъчение се оставя на място само за 10 до 20 минути наведнъж и след това се изважда. Може да имате лечение два пъти дневно в продължение на 2 до 5 дни или веднъж седмично в продължение на 2 до 5 седмици. Графикът зависи от вашия тип рак. По време на курса на лечение, Вашият катетър или апликатор може да остане на място или може да бъде поставен на място преди всяко лечение. През това време може да сте в болницата или да правите ежедневни пътувания до болницата, за да поставите източника на радиация. Както при LDR имплантите, Вашият лекар ще премахне катетъра или апликатора, след като приключите лечението. 

Брахитерапия, постоянни импланти 

След поставяне на източника на лъчение катетърът се отстранява. Имплантите остават в тялото ви до края на живота ви, но лъчението отслабва всеки ден. С течение на времето почти цялата радиация ще изчезне. Когато радиацията е поставена за първи път, може да се наложи да ограничите времето си около други хора и да вземете други мерки за безопасност.

Брахитерапия, след приключване на лечението 

След като приключите лечението с LDR или HDR импланти, катетърът ще бъде премахнат. Ето няколко неща, които можете да очаквате: 

• Ще получите лекарство за болка, преди катетърът или апликаторът да бъдат отстранени. 

• Зоната, където е бил катетърът или апликаторът, може да е по-чувствителна на допир за няколко месеца. 

• В тялото ви няма лъчение след отстраняване на катетъра или апликатора. Безопасно е хората да са близо до вас – дори малки деца и бременни жени. 

Брахитерапия, органичения 

В продължение на седмица или две може да се наложи да ограничите дейностите, които изискват много усилия. Попитайте Вашия лекар какви видове дейности са безопасни за Вас и кои трябва да избягвате. 

Брахитерапията ви кара да излъчвате лъчение 

При брахитерапия източникът на лъчение в тялото ви ще отделя за известно време лъчение. Ако лъчението, което получавате, е много висока доза, може да се наложи да следвате някои мерки за безопасност. Тези мерки могат да включват: 

• Престой в отделна болнична стая, за да предпазите другите от радиация, идваща от тялото ви 

• Бързо лечение на медицинските сестри и други болнични служители. Те ще осигурят всички необходими грижи, но могат да стоят на разстояние, да говорят с вас от прага на стаята ви и да носят защитно облекло. 

Посетителите ви също ще трябва да спазват мерките за безопасност, които могат да включват: 

• Не се позволяват посещения, когато се поставя източник за първи път 

• Необходимо е да се консултирате с болничния персонал, преди да отидате във вашата стая 

• Стойте до вратата, вместо да влизате в болничната си стая 

• Кратки посещения (30 минути или по-малко всеки ден). Продължителността на посещенията зависи от вида на използваната радиация и частта от тялото ви, която се лекува. 

• Без посещения от бременни жени и деца на възраст под една година 

Може да се наложи да следвате мерки за безопасност, след като напуснете болницата, като например да не прекарвате много време с други хора. Вашият лекар или медицинска сестра ще говорят с вас за всички мерки за безопасност, които трябва да следвате, когато се приберете вкъщи.