Какво е Рак?
  • 505

Промени в гените 

Ракът се причинява от определени промени в гените, които са основните физически единици за наследяване. Гените са подредени в дълги нишки плътно опакована ДНК, наречени хромозоми. 

Ракът е генетично заболяване – тоест, причинено е от промени в гените, които контролират начина, по който функционират нашите клетки, особено как те растат и се делят. 

 

Унаследяване 

Генетичните промени, които причиняват рак, могат да бъдат наследени от нашите родители. Те могат също така да възникнат по време на живота на човек в резултат на грешки, които възникват при делене на клетките или поради увреждане на ДНК, причинено от определени експозиции на околната среда. Излагането на околната среда, причиняващо рак, включва вещества като химикалите в тютюневия дим и радиация, като ултравиолетовите лъчи от слънцето.  

 

Ракът – уникален за всеки индивид 

Ракът при всеки човек има уникална комбинация от генетични промени. Тъй като ракът продължава да расте и да се развива, настъпят и допълнителни промени, както в структурата на ДНК, така и в развитието на Рака. Дори в рамките на един и същ тумор различните клетки могат да имат различни генетични промени. 

 

ДНК мутации 

Като цяло раковите клетки имат повече генетични промени, като мутации в ДНК, отколкото нормалните клетки. Някои от тези промени може да нямат нищо общо с рака. Те може да са резултат от рака, а не негова причина.