Лъчетерапия при рак на главата и шията
  • 760

Рак на Глава и Шия 

При рак на глава и шия лъчелечението се явява един от основните начини за лечение на туморите в тази област. Лъчетерапията се използва или като самостоятелна терапия (често с химиотерапия – Цисплатина или една от новите таргетни терапии – Цетуксимаб), или след хирургично премахване на тумора. В първия случай това  е основното лечение, а във втория случай цели да унищожи туморните клетки, останали след операцията. 

Лъчетерапия подготовка 

Лъчетерапевтичният процес започва с консултация с лекар, на която ще ви бъдат разяснени целта на лечението и конкретния план за действие. Също така ще бъдете запознати със страничните ефекти на предложеното лечение. След преглед при стоматолог и поставяне на гастростма, ако е необходимо, ще бъде направен планиращ КАТ скан. Изготвя се и специална термопластична маска и подложка за шията, които ще държат главата неподвижна по време на сеанса лъчелечение. Тази маска се приготвя непосредствено преди да се направи КАТ скена, чрез който се планира лъчетерапията. Самият компютърно томографски скен (КАТ) е много подобен на скеновете, които се правят за диагноза и стадиране на заболяването, но се извършва в отделението по лъчетерапия като се инжектира венозен контраст. Не могат да се ползват предишни КАТ скенове, тъй като е важно скенът да се направи в позицията, в която ще се проведе лечението. 

Лъчетерапия продължителност 

Лъчетерапевтичният сеанс трае 15-20 минути на ден. Лежите под голяма лъчетерпевтична машина, наречена линеен ускорител. Самото лъчение не се усеща, както не се усеща правенето на рентгенова снимка. Лъчите са подобни на тези, с които се правят снимките, но са много по-силни. Те минават под кожата и убиват туморните клетки. 

Лъчетерапия и нежелани реакции 

Страничните ефекти, които може да очаквате, зависят от мястото, което се облъчва и дадената доза. Обикновено в първите две седмици на лъчетерапията няма особени проблеми. Може да се почувствате малко по-уморени или да усетите промяна във вкуса. След около 2 седмици се появява болка в облъчваното място, възможно е да се появят афти, разязвяване на лигавицата и зачервяване на кожата. Вкусът постепенно изчезва и храната се усеща напълно безвкусна. Често количеството слюнка в устата се променя, обикновено устата става по-суха и се покрива с трудни за отстраняване налепи – комбинация на гъста слюнка и отлющени лигавични клетки. За облекчаване на проблема е важно да се изпълняват инструкциите на лекаря за грижа за устата (редовни промивки с разтвор на сода за хляб). Храненето през устата е важно да продължи, дори в случаите когато основната част от него става чрез гастростомата. Това цели поддържане на еластичността на гълтателните мускули. Последните 2 седмици от лъчетерапията са най-трудните. Устата става много болезнена, вкусът изчезва, приемът на храна намалява и се губи тегло. Може да се наложи специфична терапия за болките и хранене през гастростомата. Всеки случай е индивидуален и тежестта на лъчевата реакция зависи от това как и какво се облъчва. Независимо от трудните седмици, можем да завършим лечението на всеки пациент в днешно време с модерните лъчетерапевтични техники и поддържаща терапия.